Meža eksperti

1. Cirsmas pirkšanas - pārdošanas līgums

Kas šis ir?

Augošu koku jeb cirsmas iegādes līgums

Kad nepieciešams?

Pārdodot augošu koku izstrādes tiesības jeb pārdodot cirsmu

Kam jāiesniedz?

Paša vajadzībām, personiskajam reģistram

Cirsmas pirkšanas - pārdošanas līgums
Aizpildīts paraugs PDF formātā