Meža eksperti

12. Pārskats par koku ciršanu

Kas šis ir?

Pārskats par koku ciršanu

Kad nepieciešams?

Pēc ciršanas, noslēdzot procesu, kopsavilkums par paveiktajiem darbiem un apjomiem

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā