Meža eksperti

18. Iesniegums VMD meža un meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanai

Kas šis ir?

Iesniegums lai saņemtu izziņu par par mežaudzes vērtību

Kad nepieciešams?

Veicot meža īpašuma tiesību maiņu, ja VZD sistēmā nav pieejama mežaudzes kadastrālā vērtība

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā