Meža eksperti

Meža īpašniekiem atvieglo pieeju valsts uzturētām datu bāzēm

2021. gada 27. decembris

Turpmāk privātie meža īpašnieki daudz vienkāršāk varēs piekļūt Valsts meža dienesta (VMD) inventarizācijas datiem par savā īpašumā esošo mežu, tāpat no 2022. gada visiem bez maksas būs pieejami dati no četriem Valsts zemes dienesta (VZD) uzturētiem reģistriem. Tas jūtami paātrinās ne tikai saziņu ar valsts iestādēm, bet arī atvieglos to vietējo meža nozares uzņēmumu darbību, kas savus pakalpojumus pārceļ uz digitālo vidi.

Meža inventarizācijas dati – bez maksas

Atvieglo pieeju valsts uzturētām datu bāzēm

Autentificējoties ar Latvija.lv rīkiem (visizplatītākais veids – internetbanka), Meža valsts reģistrā privātpersonas bez maksas varēs apskatīt sava meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt.

Līdz šim informācijas saņemšanai privātpersonām bija nepieciešams slēgt līgumu par Meža valsts reģistra izmantošanu un vērsties ar iesniegumu ar Valsts meža dienestu bezmaksas informācijas saņemšanai.

Līdzšinējā kārtība tiek saglabāta, ja privātais meža īpašnieks vēlas piekļūt Meža valsts reģistra maksas sadaļai, kurā iesniedz iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu mežsaimniecisko darbību meža īpašumā.

Jāatgādina, ka derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā (izņemot sauso un vēja gāzto koku ciršanu un koku ciršana ārkārtējās situācijās atbilstoši normatīvajiem aktiem). Inventarizācija ir arī nepieciešama, lai veiktu meža transformāciju, lai pretendētu uz valsts vai ES finansējumu un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

Juridiskām personām datu saņemšanai saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Bezmaksas dati arī par īpašumiem

Tāpat no nākamā gada visiem bez maksas būs pieejami dati no četriem Valsts zemes dienestam (VZD) uzturētiem reģistriem – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas.

Atvērtie dati būs pieejami Latvijas Atvērto datu portālā un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā. Līdz ar datu atvēršanu tiks veiktas izmaiņas arī portālā Kadastrs.lv, nodrošinot plašākas iespējas bezmaksas datu pieejamībai.

VZD uzsver, ka nebūs pieejami tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju – piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieka dati, dati par valstiski svarīgiem objektiem un citi dati, kuri pieejami tikai identificētām personām.

Ērtāka un ātrāka privāto meža īpašnieku saziņa ar valsts iestādēm ļauj arī meža nozares uzņēmumiem optimizēt sava administratīvos izdevumus un efektīvāk darboties attālināti, it īpaši šajā pandēmijas laikā.

Reinholds Pelše

MEŽA EKSPERTI

 

Pārpublicēts no: Reinholds Pelše. Meža īpašniekiem atvieglo pieeju valsts uzturētām datu bāzēm. zz.lv, 20.12.2021.