Meža eksperti

Ciršanas apliecinājumi no jaunā gada būs dārgāki

2022. gada 1. decembris
Ciršanas apliecinājumi no jaunā gada būs dārgāki

Valdība apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 82 par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām. No 2023. gada 1. janvāra apliecinājuma izsniegšana koku ciršanai maksās no 30 līdz 70 eiro, atkarībā no cirsmas platības. Pašlaik valsts nodeva par ciršanas apliecinājumu ir 4,27 eiro.

Valsts nodevas par apliecinājuma izsniegšanu mērķis esot kontroles nodrošināšana un meža īpašnieku darbības regulēšana. Maksas pieaugums ciršanas apliecinājumam tiek pamatots arī ar inflāciju un iedzīvotāju vidējo ienākumu pieaugumu, turklāt 2004. gadā noteiktie maksājumi par dažādām atļaujām un atzinumiem vairs nekalpojot valsts nodevas mērķiem un neesot meža īpašnieku un mednieku darbību regulējoši. Maksas palielinājums tiek pamatots arī ar to, ka apliecinājums meža īpašniekam kalpo koksnes izcelsmes likumības apliecināšanai un tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū vietējas izcelsmes kokmateriālus, nav nepieciešamas papildu darbības likumības pārbaužu nodrošināšanā. Koku ciršanas apliecinājums ne tikai dod iespēju cirst kokus, kā arī nodrošina dabas aizsardzības, kokmateriālu aprites un ar nodokļu iekasēšanas uzraudzību.

Pēc Valsts meža dienesta aprēķiniem, pašlaik apliecinājuma izsniegšanas vidējās izmaksas ir 54,68 eiro un nodevu apmēra celšana uzlabošot arī sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nu atliek vien cerēt, ka apliecinājumu izsniegšanas 30 dienu termiņš, pie kura konsekventi un neformāli līdz šim pieturas mežniecības, saīsināsies vismaz uz pusi. Turpmāk valsts nodeva par apliecinājuma izsniegšanu tiks diferencēta pēc cirtes veida un cirsmas platības. Tā kā plašākai vienlaidu cirsmai ir lielāka ietekme uz meža vidi, par apliecinājumu lielākai cirsmai paredzēta lielāka valsts nodeva. Par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai galvenajā cirtē, ja cirsmu platība ir 0,5 hektāri vai mazāka būs 30 euro, no 0,51 līdz 1 hektāram – 50 eiro, lielāka par 1 hektāru, – 70 eiro.

Kopšanas cirtēm (izņemot kopšanas cirtē jaunaudzēs) vai izlases cirtēm (ja mežaudzes šķērslaukums ar cirti netiek samazināts zem kritiskā šķērslaukuma) līdz 1 hektāram vai mazākai būs 20 eiro, lielākai par 1 hektāru – 30 eiro. Ciršanas apliecinājums sanitārajām cirtēm,kopšanas cirtēm jaunaudzēs un rekonstruktīvajām cirtēm saglabāsies minimāls – 5 eiro.

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšana, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu, atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu izmaksās 15 eiro (pašlaik 4,27 eiro). Lai veicinātu vietējā meža reproduktīvā materiāla izmantošanu, valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai paredzēta 50 eiro apmērā (šis maksājums pašlaik arī ir 4,27 eiro).

Reinholds Pelše

MEŽA EKSPERTI