Meža eksperti

Astoņzobu mizgrauzis uzbrūk! Kas tev par to jāzina?

2023. gada 14. aprīlis
Astoņzobu mizgrauža bojāta egle

Saistībā ar straujo egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos Latvijas mežos līdz 30. jūnijam ir izsludināta ārkārtēja situācija, lai aizsargātu vērtīgās egļu mežaudzes.

Šajā periodā ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās.

Ir noteiktas 3 aizsardzības zonas:

  • A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze;
  • B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes ārējās robežas;
  • C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes.

A un B aizsardzības zonās ir aizliegta koku ciršana, izņemot mizgrauža svaigi invadēto koku ciršanu saskaņā ar rīkojumā noteiktajām prasībām. C aizsardzības zonā ir aizliegta koku ciršana kopšanas un izlases cirtē, kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.

Kas ir vērtīga egļu mežaudze

Vērtīgai egļu mežaudzei jātbilst vairākiem kritērijiem:

  • Egle mežaudzē ir vismaz 70%;
  • Pirmā stāva egles vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetru;
  • Mežaudzes krāja ir vismaz 240 kubikmetru uz hektāra;
  • Mežaudzes platība ir vismaz 0,5 hektāri;
  • Mežaudzē nav spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai galvenajā cirtē;
  • Mežaudzē nav izsniegts apliecinājums koku ciršanai sanitārajā cirtē (bojājuma cēlonis– mizgrauzis) no 2021.gada 1.janvāra.

Atgādinām! Lai droši zinātu savas mežaudzes kvalifikāciju, ir jāvēršas mežniecībā!

Kas ir mizgrauzis?

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir apmēram 5 mm gara vabole, pārziemojušās vaboles ir tumši brūnas, bet vasarā izlidojušās vaboles ir gaišākas.

Mizgrauža kāpuram aizmugures daļā katrā pusē ir pa iedobei ar četriem zobiem katrā, kopā astoņi zobi, kāpuri barojas mizas iekšpusē. Kaitēklis parasti savairojas vēja gāztās vai citādi novājinātās eglēs, nemizotos baļķos, kuru diametrs ir lielāks par 12 cm. Par mizgraužu uzbrukumu kokam liecina ap 1 mm lieli caurumi stumbrā – ieskrejas, un pie koka sakņu kakla sakrājušās smalku skaidu nobiras jeb brūni mizas milti.

Kā mizgrauzis ietekmē meža vērtību?

Egles parastos apstākļos ir pasargātas no šī kaitēkļa uzbrukumiem, jo egļu sveķos noslīkst vairāki tūkstoši vaboļu. Taču sev labvēlīgos vairošanos apstākļos egļu astoņzobu mizgrauzis sācis uzbrukt pieaugušām eglēm, kuras vecākas par 50 gadiem, tās nokalst. Tāpat egļu astoņzobu mizgrauzis pārnēsā līdzi vairāku sugu sēņu sporas, sēnes pēc egles nociršanas “zilina” koksni un nozāģētajiem kokiem tirgus vērtība ievērojami samazinās, krītot līdz 30%.

Sanitārās cirtes

Ja mizgrauža bojātas egles ir lielā skaitā, tad šādu audzi jācērt sanitārajā cirtē nozāģējot visas- gan dzīvās, gan nokaltušās egles. Ārkārtējās situācijas laikā, VMD apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē jāizsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, un apliecinājuma derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas.

Esošie ciršanas apliecinājumi

Ko darīt, ja meža īpašniekam ir spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai A, B un C aizsardzības zonā un koku ciršana saskaņā ar rīkojumu ir aizliegta?

Neko. Ir jāsagaida ārkārtas situācijas beigas, jo apliecinājumi koku ciršanai uz ārkārtējās situācijas laiku ir apturēti.

Mizgrauža feromonu slazdi

Feromonu slazdos pievilinātājs ir mākslīgi sintezēts mizgrauža pulcēšanās feromons. To lietošanai ir nepieciešama Valsts augu aizsardzības dienesta ikreizēju izplatīšanas un lietošanas atļauja, kura netiek izsniegta privātajiem mežu īpašniekiem.

Feromonu slazdu, kuros ievietoti dispenseri, izvietošana var notikt tikai svaigos skuju koku izcirtumos vismaz 0,8 ha platībā pēc kailcirtes vai cirtes vērtīgu egļu mežaudžu tuvumā. Meža īpašnieki piesaka vajadzību pēc slazdu izvietošanas mežniecībām, un tās lemj par katru konkrēto situāciju.

Informācija par aizsardzības zonām ir pieejama: