Meža eksperti

Egļu mizgrauzis turpina uzbrukumu!

2023. gada 1. augusts
Egļu mizgrauzis

Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi šajā vasarā strauji pieaug, tāpēc VMD aicina meža īpašniekus apsekot savas vidējā vecuma un vecākas egļu mežaudzes.

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanos līdz 1. septembrim pagarināti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi vērtīgajās egļu audzēs, turklāt tagad tas attiecas uz audzēm visā Latvijas teritorijā!

Apsekosim mežaudzes!

Īpaša uzmanība jāpievērš tām eglēm, kuras izgāztas, izšūpotas vai citādi bojātas. Mizgrauža svaigi invadētas egles var atpazīt pēc kukaiņu ieskrejām -aptuveni milimetru lieliem caurumiņiem koka stumbrā un brūniem mizas miltiem, kas sakrājušies pie koka sakņu kakla. Mizgrauža bojātas egles var būt arī ar zaļām skujām un daļēji nolobījušos mizu. Atrodot mizgrauža bojājumus, par tiem jāziņo attiecīgajai mežniecībai! Mežzinis var pieņemt lēmumu par invadētās mežaudzes nociršanu vai par atsevišķu koku izvākšanu un slazdu izvietošanu.

Jāplāno savlaicīgi

Visticamāk, pēc šīs siltās vasaras, aizsardzības pasākumi tiks noteikti arī nākošgad. Jāņem vērā, ka periods, kurā varēs izstrādāt egļu cirsmas, visticamāk saruks līdz rudens un ziemas mēnešiem, tāpēc esošās mežizstrādes jaudas var būt nepietiekamas un ciršana jāplāno savlaicīgi! No lēmumu pieņemšanas skatupunkta būtiski ir tas, ka vērtīgo egļu audžu aizsardzības pasākumi iepriekš tika noteikti ar Ministru kabineta rīkojumiem, bet turpmākos mežsaimnieciskās darbības ierobežojumus varēs izsludināt Valsts meža dienesta ģenerāldirektors.

Praksē tas nozīmēs, ka nebūs vairs tik garu birokrātisku procedūru- tā meža īpašnieks var aiziet vakarā gulēt, bet no rīta uzzināt, ka izsludinātas jaunas ierobežojumu teritorijas un plānotie mežizstrādes darbi savā mežā nu ir apturēti uz nenoteiktu laiku!

Kas ir vērtīga egļu mežaudze?

Vērtīgai egļu mežaudzei jāatbilst vairākiem kritērijiem:

  • Egle mežaudzē ir vismaz 70%;
  • Pirmā stāva egles vidējais caurmērs ir vismaz 20 centimetru;
  • Mežaudzes krāja ir vismaz 240 m3 uz hektāra;
  • Mežaudzes platība ir vismaz 0,5 hektāri;
  • Mežaudzē nav spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai galvenajā cirtē;
  • Mežaudzē nav izsniegts apliecinājums koku ciršanai sanitārajā cirtē (bojājuma cēlonis– mizgrauzis) no 2021.gada 1.janvāra.

Lai MEŽA EKSPERTI varētu palīdzēt noteikt Tavas mežaudzes atbilstību kritērijiem, info@mks.lv jāiesūta derīga meža inventarizācija, bet ja tādas nav – veiksim to!