Meža eksperti

34. Kadastra informācija par zemes vienības reģistrāciju / aktualizāciju un tās vērtību

Kas šis ir?

Kadastra informācija par zemes vienības reģistrāciju / aktualizāciju un tās vērtību

Kad tiek izdots?

Pēc iesnieguma par mežaudzes kadastrālās vērtības aktualizēšanu saņemšanas

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata

Aizpildīts paraugs PDF formātā