Meža eksperti

37. Meža inventarizācijas plāns

Kas šis ir?

Meža inventarizācija

Kad tiek izdots?

Pēc pieprasījuma meža inventarizācijas veicējam izstrādāt meža inventarizācijas plānu

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā