Meža eksperti

3. Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Kas šis ir?

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Kad tiek izdots?

Īpašnieku maiņas procesa sākumā, tiek uzrunāta pašvaldība, tai primāri ļaujot iegādāties īpašumu

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata, Valsts zemes dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā