Meža eksperti

7. Iesniegums par lauksaimniecības zemes apmežošanu pašvaldībai

Kas šis ir?

Iesniegums par lauksaimniecības zemes apmežošanu pašvaldībai

Kad nepieciešams?

Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas

Kam jāiesniedz?

Pašvaldība

Aizpildīts paraugs PDF formātā