Meža eksperti

8. Iesniegums par maksas pakalpojumu saņemšanu VMD

Kas šis ir?

Iesniegums par maksas pakalpojumu saņemšanu

Kad nepieciešams?

Kad nepieciešama meža inventarizācijas datu precizēšana vai papildus informācija no Valsts meža dienesta

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā