Meža eksperti

9. Iesniegums par mežaudzes vērtības aktualizāciju Zemes dienestam

Kas šis ir?

Iesniegums par mežaudzes kadastrālās vērtības aktualizēšanu

Kad nepieciešams?

Pārdošanas procesa laikā, ja mežaudzei VZD sistēmā nav pieejama mežaudzes kadastrālā vērtība

Kam jāiesniedz?

Valsts zemes dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā