Meža eksperti

Lauksaimniecības zemju un viensētu iegāde

Lauksaimniecības zemju iegāde un pārdošana nebūt nav vienkāršs darījums!

Šiem īpašumiem nereti ir milzu emocionālā vērtība, tie var būt skaisti. Vienlaikus var šķist, ka nomaļās, pamazām aizaugošās platības īsti nevienam nav vajadzīgas… kas, protams, tā nav!

Arī šādiem darījumiem ir nepieciešami eksperti.

lauksaimniecības zemju iegāde

Gan skaistā ainava, gan šķietami bezvērtīgais, mitrais čūkslājs ir vietas ar savu vērtību, kura laika gaitā mainās un kuru ietekmē milzums šķietami nesaistītu faktoru.

Mēs – Meža Eksperti – palīdzam mūsu klientiem saskatīt neapgūto platību un viensētām pieguļošo teritoriju patieso vērtību, iepazīstinot klientus ar tikai ekspertiem pieejamiem īpašuma izvērtēšanas kritērijiem.

Kāpēc izvēlēties Meža Ekspertus?

 

Naudu pārskaitām līguma parakstīšanas dienā

Garantēts labākās cenas piedāvājums pēc vērtējuma

Nav slēptu izmaksu – visi saistītie izdevumi tiek apmaksāti

Cienām jūsu laiku, reaģējam ātri un profesionāli

Nauda neaizplūst. Reinvestējam jaunaudžu ierīkošanā

Rūpējamies par nākotni. Stādām un kopjam mežus

Atsauksmes

Pieteikties pakalpojumam