Meža eksperti

Meža inventarizācija

Iespējams, viena no sarežģītākajām un, vienlaikus, svarīgākajām meža apsaimniekošanas aktivitātēm ir meža inventarizācija.

To prasa veikt normatīvie akti, taču inventarizācija kalpo jūsu interesēm, jo tieši inventarizācijas gaitā iegūtā informācija ļaus noteikt jūsu meža patieso vērtību.

Meža inventarizāciju var veikt tikai īpaši sertificēti speciālisti.

Meža Eksperti nodrošina kvalitatīvu meža inventarizācijas procesu, kā arī cirsmu stigošanu un novērtēšanu.

meža inventarizācija