Meža eksperti

Meža inventarizācija

meža inventarizācija

Iespējams, viena no sarežģītākajām un, vienlaikus, svarīgākajām meža apsaimniekošanas aktivitātēm ir meža inventarizācija.

To prasa veikt normatīvie akti, taču inventarizācija kalpo jūsu interesēm, jo tieši inventarizācijas gaitā iegūtā informācija ļaus noteikt jūsu meža patieso vērtību.

Meža inventarizāciju var veikt tikai īpaši sertificēti speciālisti.

Meža Eksperti nodrošina kvalitatīvu meža inventarizācijas procesu, kā arī cirsmu stigošanu un novērtēšanu.

Kāpēc izvēlēties Meža Ekspertus?

 

Naudu pārskaitām līguma parakstīšanas dienā

Garantēts labākās cenas piedāvājums pēc vērtējuma

Nav slēptu izmaksu – visi saistītie izdevumi tiek apmaksāti

Cienām jūsu laiku, reaģējam ātri un profesionāli

Nauda neaizplūst. Reinvestējam jaunaudžu ierīkošanā

Rūpējamies par nākotni. Stādām un kopjam mežus

Atsauksmes

Pieteikties pakalpojumam

Meža inventarizācijas process, cenas un noteikumi

Mums – Meža ekspertiem – rūp abpusēji jēgpilnas attiecības ar meža īpašniekiem, tādēļ esam gatavi dalīties savās zināšanās ne tikai ar saviem klientiem, bet arī citiem mežu īpašniekiem. Ar meža apsaimniekošanu ir tāpat kā ar prasmi investēt naudu- pat vienkāršs padoms var jūtami ietekmēt nākotni, ļaujot pieņemt gudrākus lēmumus un gūt pārliecību par savām izvēlēm. Turpini lasīt un tu uzzināsi būtiskāko par meža inventarizāciju jeb taksāciju!

Kādēļ nepieciešama meža taksācija jeb inventarizācija?

Meža inventarizācija (tautā saukta arī par taksāciju) ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem.. Meža platībā, kura līdz šim nav tikusi inventarizēta, ir jāveic pirmreizēju meža inventarizāciju iesniedzot datus Valsts meža dienestam, savukārt atkārtotu meža inventarizāciju ir obligāti jāveic reizi 20 gados.

Spēkā esoša meža inventarizācija ir viens no obligātiem priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu. Tā nepieciešama, lai pretendētu uz Eiropas Savienības finansējumu meža nozares atbalsta pasākumu īstenošanā, kā arī, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm.

Kādu informāciju satur meža inventarizācijas dati?

Inventarizācijas dokumentos ir iekļauts meža zemju plāns, meža apsaimniekošanas plāns un meža inventarizācijas apraksts, kuri satur informāciju par:

 • koksnes resursiem mežaudžu līmenī;
 • meža zemes veidiem meža apsaimniekošanai;
 • meža infrastruktūras objektiem, piemēram, stigām, brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām utt.
 • dabas un vides resursu aizsargjoslām.

Meža īpašniekam ir tiesības saņemt meža inventarizācijas informāciju par savu īpašumu no Meža valsts reģistra sev ērtākajā veidā gan attālināti, gan klātienē:

 • Gis.vmd.gov.lv – Meža valsts reģistrā, pieslēdzoties ar savu lietotājvārdu un paroli vai Latvija.lv loginu.
 • Portālā Latvija.lv e-adreses lietotāji var izvēlēties formu meža inventarizācijas datu saņemšanai.
 • Uz jebkuras mežniecības e-pasta adresi, nosūtot elektroniski parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai.
 • Papīra formātā parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai iespējams nosūtīt pa pastu uz jebkuras mežniecības adresi;
 • Iesniegumus klātienē pieņem jebkurā mežniecībā.

Kā notiek meža inventarizācija?

Vispirms, saņemot darba uzdevumu no meža īpašnieka, meža inventarizācijas (taksācijas) veicējs vienojas par izpildes termiņiem un pakalpojuma cenu.

 1. Taksators gatavojas attālināti, izpētot piekļuvi mežam, pārbaudot datu bāžu informāciju par īpašumu un sagatavo darba lapas ar meža plāniem un satelīta uzņēmumiem.
 2. Meža inventarizācijas speciālists izbrauc uz dabā izstaigā darba lapās sagatavoto inventarizācijas plāna skici ar nogabaliem, koku sugām un vecumiem, to aptuvenām kubatūrām un augšanas apstākļiem u.c.
 3. Iegūtos datus taksators iesniedz apstrādei kartogrāfam, kurš zīmē kartes un sagatavo inventarizācijas datus digitālā un papīra formā. Taksāciju papīra formātā saņem īpašnieks un attiecīgā mežniecība, savukārt Meža reģistrs to saņem digitālā formātā.

Meža inventarizācijas noteikumi

Meža inventarizāciju var veikt tikai Valsts meža dienestā sertificēti meža taksācijas profesionāļi. Vairāk informācijas par to varat iegūt Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības lapā – www.lkks.lv.

Meža eksperti iesaka katram pārliecināties, vai mežam ir derīga inventarizācija. Obligātā meža inventarizācija īpašniekam ir jāveic reizi 20 gados, pat tad, ja savā meža īpašumā neplāno veikt nekādas darbības. Meža inventarizācijas nepieciešamību un datu aktualitāti var pārbaudīt bez maksas – zvanot pa tālruni: 67221322 vai rakstot epastu Valsts meža dienestam.

Jāņem vērā, ka meža inventarizāciju atteikuma galvenais iemesls ir nesakārtotas īpašumu robežas. Meža inventarizācija tiek veikta tikai tad, ja mežā ir dabā identificējamas robežstigas un robežzīmes. Tāpēc, ja nepieciešams sakārtot meža īpašuma robežas, dod ziņu Meža ekspertiem!

Cik maksā meža inventarizācija?

Viens no populārākajiem jautājumiem mežu īpašnieku vidū ir par to, kādas ir izmaksas inventarizācijas veikšanai. Meža inventarizācijas cena lielākoties ir atkarīga no meža platības lieluma, arī no lokācijas – attāluma, ko taksatoram ir jāveic līdz objektam. Meža ekspertu ieteiktā cena meža platībai līdz 10 ha ir ap 120 €‎, bet, ja meža platība virs 10 ha, izmaksas palielinās no 12 – 15 €/ha. Meža īpašniekiem kopējo izdevumu apjomu iesakām noskaidrot pirms darbu veikšanas, noslēdzot līgumu.

Galvenie soļi meža inventarizācijas uzsākšanai

 1. Sazinies ar SIA Meža eksperti, kas piedāvā šo pakalpojumu kompleksi, nospraužot arī robežas dabā, vai arī izvēlies kādu no sertificētiem individuālajiem meža inventarizācijas veicējiem.
 2. Noslēdz līgumu par meža inventarizācijas veikšanu. Sertificētam meža inventarizācijas veicējam nodod zemes robežu plāna kopiju, iepriekšējās inventarizācijas datus.
 3. Sagatavotos meža inventarizācijas datus un iesniegumu iesniedz Valsts meža dienestā datu ievietošanai Meža valsts reģistrā.