Meža eksperti

Meža kopšana

Prasmīga un rūpīga meža kopšana garantē daudz straujāku meža īpašuma vērtības pieaugumu.

Mēs esam izstrādājuši unikālu meža kopšanas modeli, tajā ietverot vairākus tehnoloģiskos risinājumus, kopšanas optimizācijas ciklu. Bez tam mēs palīdzam meža kopšanai piesaistīt arī valsts un Eiropas Savienības finansējumu.

Meža kopšana

Meža kopšana nav tikai ieguldījumi: prasmīga rīcība šajā jomā ļauj labi nopelnīt ar koku sastāva retināšanu un kopšanu, ar sanitāro cirti.

Veicot meža kopšanas darbus mēs garantējam ievērojami lielāku ikgadējo koksnes kubatūras pieaugumu Jūsu īpašumā. Ilgtermiņā Jūs iegūsiet augstvērtīgu mežu – nozīmīgu kapitālu, kas var noderēt gan jums, gan nākamajām paaudzēm!

Uztici savu īpašumu Meža Ekspertiem un pārvērt savu īpašumu par uzticamu un labi prognozējamu ieņēmumu avotu!