Meža eksperti

16. Iesniegums par valsts nodevas un kancelejas nodevas apmēra aprēķinu

Kas šis ir?

Iesniegums aprēķināt valsts un kancelejas nodevas

Kad nepieciešams?

Pirms īpašuma tiesību maiņas reģistrācijas. Zemesgrāmata neveic reģistrāciju bez šo nodevu veikšanas.

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata

Aizpildīts paraugs PDF formātā