Meža eksperti

Cirsmu iegāde un atjaunošana

Cirsmu iegāde un pārdošana ir darījums, kas meža īpašniekam ļauj saņemt atlīdzību par izstrādāto koksnes apjomu, un vienlaikus ļauj saglabāt īpašuma tiesības uz meža zemi, līdz ar to dodot iespēju pelnīt no tās arī nākotnē.

Darījuma veiksmi nosaka virkne ļoti nozīmīgu faktoru, tajā skaitā – cirsmu ir nepieciešams pareizi atjaunot, lai šeit atkal izaugtu augstvērtīgs mežs.

cirsmu iegāde

Meža Eksperti to jums var nodrošināt! Mēs organizējam rūpīgu cirsmu izstrādi, kura pēc iespējas maz ietekmē meža ekosistēmu.

Mēs sekojam līdzi jaunākajām tendencēm meža apsaimniekošanā, tajā skaitā, balstoties uz meža inventarizācijas un datorsimulāciju datiem, nosakot izdevīgāko brīdi cirsmas veikšanai. Šādi mēs palīdzam jums gūt drošus un iepriekš prognozējamus ienākumus, kā arī nodrošinām, ka pēc iespējas ātri tiek atgūtas jaunajā mežā ieguldītās investīcijas.

Kāpēc izvēlēties Meža Ekspertus?

 

Naudu pārskaitām līguma parakstīšanas dienā

Garantēts labākās cenas piedāvājums pēc vērtējuma

Nav slēptu izmaksu – visi saistītie izdevumi tiek apmaksāti

Cienām jūsu laiku, reaģējam ātri un profesionāli

Nauda neaizplūst. Reinvestējam jaunaudžu ierīkošanā

Rūpējamies par nākotni. Stādām un kopjam mežus

Atsauksmes

Pieteikties pakalpojumam