Meža eksperti

Par mums

Reinholds Pelše

Reinholds Pelše, “MEŽA EKSPERTI” valdes priekšsēdētājs

Mūsu mērķis ir nodrošināt privātajiem meža īpašniekiem profesionālu un kvalitatīvu meža apsaimniekošanu un mežizstrādi, radot iespējami lielāku pievienoto vērtību meža īpašumiem.

MŪSU KOMANDA

Par mums

MEŽA EKSPERTU pakalpojumus nodrošina kvalificēti un pieredzes bagāti profesionāļi, kas ir mācījušies un apguvuši jaunākās meža apsaimniekošanas tehnoloģijas teorijā un praksē gan Latvijā, gan Skandināvijā.

MEŽA EKSPERTI mežizstrādē ievēro FSC un PEFC standartu prasības un izmanto specializēto tehniku un tehnoloģijas, kas maksimāli saudzē dzīvo mežu un apkārtējo vidi.

MŪSU VĒRTĪBAS

MEŽA EKSPERTI ir atbildīgi pret klientiem, biznesa partneriem un saviem darbiniekiem.

MEŽA EKSPERTI iestājas par inovatīvu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu Latvijā, ievērojot līdzsvaru starp apkārtējās vides saglabāšanu un meža īpašnieku interesēm.

Atbalstot Eiropas Zaļo kursu, saglabāsim mežus un bioloģisko daudzveidību nākamajām paaudzēm kopā!

KO IEGŪSI TU?

Mēs ticam ilgtspējīgai attīstībai un to nodrošina zināšanas. Zinošs, izglītots īpašnieks spēs pieņemt kvalitatīvākus un racionālākus lēmumus, gan nopelnot, gan atbildīgi izmantojot meža resursus. Mums mežs nav tikai kokmateriāli – tas ir atjaunojams ilgtermiņa aktīvs un daļa no latviskās dzīves telpas.

Ja meža apsaimniekošanas jautājumi tev šeit kļūs skaidri un saprotami – visi kopā mēs būsim ieguvēji!