Meža eksperti

Meža Ekspertu pakalpojumi

Meža Ekspertu pakalpojumi ir balstīti gadu desmitiem krātā pieredzē.

Mēs piedāvājam šādus galvenos pakalpojumus:

Prasmīga meža kopšana garantē daudz straujāku meža īpašuma vērtības pieaugumu.

Mēs piedāvājam jums unikālu meža kopšanas modeli, kas ļaus gūt peļnu jau tagad un vienlaikus padarīs jūsu mežu par nozīmīgu kapitālu, kas var noderēt gan jums, gan nākamajām paaudzēm!

Uzzināt vairāk

Meža īpašums ir liela vērtība un, ja ir nepieciešams to pārdot vai iegādāties, ir jāprot noteikt meža pareizo cenu un rūpīgi jāizvēlas sadarbības partnerus.

Meža Eksperti ir nozares profesionāļi ar ilggadēju pieredzi šajā jomā: sazinieties ar mums un mēs kopā atradīsim labāko iespējamo veidu šī nozīmīgā darījuma veikšanai!

Uzzināt vairāk

Cirsmas pārdošana ir lielisks veids ieņēmumu gūšanai no jūsu meža, vienlaikus saglabājot to savā īpašumā. Šeit ir virkne ļoti nozīmīgu faktoru, tajā skaitā – cirsmu ir nepieciešams pareizi atjaunot, lai šeit atkal izaugtu augstvērtīgs mežs.

Meža Eksperti spēj to nodrošināt: mēs rūpīgi veicam cirsmu izstrādi, pēc iespējas maz ietekmējot meža ekosistēmu un ar cieņu izturoties pret meža bioloģisko daudzveidību.

Uzzināt vairāk

Jūsu īpašumā ir ne tikai mežs bet arī lauksaimniecības zemes un citas zemes, tajā skaitā neapgūtas platības? Jebkura šāda teritorija ir vērtīga pat ja jums nav iespēju tai pienācīgi pievērsties!

Meža Eksperti ļauj jums apzināt un saskatīt šo platību patieso vērtību, jūs iepazīstinot ar tikai ekspertiem pieejamiem īpašuma izvērtēšanas kritērijiem.

Uzzināt vairāk

Neatņemama meža apsaimniekošanas sastāvdaļa ir meža inventarizācija, kuras ietvaros tiek iegūta un dokumentēta informācija par jums piederošo mežu. Šī informācija jums ir ļoti nozīmīga, jo tieši tā kalpo par pamatu meža vērtības noteikšanai. Šī informācija ir bezmaz kā globuss ģeogrāfam, kā jūsu meža īpašuma enciklopēdija!

Meža Eksperti nodrošina pilna cikla inventarizāciju, nodrošinot kvalitatīvu rezultātu.

Uzzināt vairāk

Meža ekspertu pakalpojumi