Meža eksperti

Meža Ekspertu pakalpojumi

Meža Ekspertu pakalpojumi ir balstīti gadu desmitiem krātā pieredzē.

Mēs piedāvājam šādus galvenos pakalpojumus:

Prasmīga meža kopšana garantē daudz straujāku meža īpašuma vērtības pieaugumu.

Mēs piedāvājam jums unikālu meža kopšanas modeli, kas ļaus gūt peļnu jau tagad un vienlaikus padarīs jūsu mežu par nozīmīgu kapitālu, kas var noderēt gan jums, gan nākamajām paaudzēm!

Uzzināt vairāk

Meža īpašumam ir liela vērtība un, ja ir nepieciešams to pārdot vai iegādāties, ir jāprot noteikt meža pareizo cenu un rūpīgi jāizvēlas sadarbības partnerus.

Meža Eksperti ir nozares profesionāļi ar ilggadēju pieredzi šajā jomā – sazinieties ar mums un mēs kopā atradīsim labāko iespējamo veidu šī nozīmīgā darījuma veikšanai!

Uzzināt vairāk

Cirsmas pārdošana ir lielisks veids ieņēmumu gūšanai no jūsu meža, vienlaikus saglabājot to savā īpašumā. Šeit ir virkne ļoti nozīmīgu faktoru, tajā skaitā – cirsmu ir nepieciešams pareizi atjaunot, lai šeit atkal izaugtu augstvērtīgs mežs.

Meža Eksperti spēj to nodrošināt: mēs rūpīgi veicam cirsmu izstrādi, pēc iespējas maz ietekmējot meža ekosistēmu un ar cieņu izturoties pret meža bioloģisko daudzveidību.

Uzzināt vairāk

Jūsu īpašumā ir ne tikai mežs bet arī lauksaimniecības zeme un citas zemes, tajā skaitā neapgūtas platības? Jebkuram šādam īpašumam ir vērtība pat tad, ja jums nav iespēju tam pienācīgi pievērsties!

Meža Eksperti ļauj jums apzināt un noteikt šo platību patieso vērtību, jūs iepazīstinot ar tikai ekspertiem pieejamiem īpašuma izvērtēšanas kritērijiem.

Uzzināt vairāk

Neatņemama meža apsaimniekošanas sastāvdaļa ir meža inventarizācija, kuras ietvaros tiek iegūta un dokumentēta informācija par jums piederošo mežu. Šie dati ir ļoti nozīmīgi, jo tieši tie kalpo par pamatu jūsu meža vērtības noteikšanai. Šāda informācija būs jūsu meža īpašuma enciklopēdija un atskaites punkts pārdomātu lēmumu pieņemšanai!

Meža Eksperti piedāvā pilna cikla inventarizāciju, nodrošinot kvalitatīvu un realitātei atbilstošu rezultātu.

Uzzināt vairāk

Meža ekspertu pakalpojumi