Meža eksperti

17. Iesniegums par īpašuma sadalīšanu

Kas šis ir?

Iesniegums par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Kad nepieciešams?

Uzsākot nekustamā īpašuma sadalīšanas procesu

Kam jāiesniedz?

Pašvaldība

Aizpildīts paraugs PDF formātā