Meža eksperti

Latvija joprojām ir mežu zeme

2021. gada 18. oktobris
Latvija ir mežu zeme

Atbilstoši septembrī publicētajam CSP pārskatam, kurā izmantoti Meža resursu monitoringa dati, 2021. gada 1. janvārī meži Latvijā aizņēma 3 296 tūkst. ha. Valsts pārvalda un apsaimnieko 1 517 tūkst. ha (46,0 % no visu mežu platības) no tiem, savukārt pārējo īpašnieku meža platība bija 1 779 tūkst. ha (54,0 % no visu mežu platības).

Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā meža zemju struktūra nav būtiski mainījusies. Kopējā meža zemes platība 2021. gada sākumā bija 3 599 tūkst. ha (2020. gada sākumā — 3 597 tūkst. ha), tajā skaitā mežaudze meža zemēs bija 3 240 tūkst. ha, mežaudze lauksaimniecības zemēs — 185 tūkst. ha, iznīkušas audzes, degums, vējgāzes — 56 tūkst. ha, purvi mežā bija 123 tūkst ha.

Bērzu, priežu un egļu audzes kopā aizņem 72,7% no visas platības, tajā skaitā bērzs — 27,5%, priede — 26%, bet egle 19,2 %.

Gadu iepriekš, 2019. gadā, Latvijas meža zemju platība bija 3 597 tūkst. ha, 2018. gadā — 3 589 tūkst. ha, bet 2014.gadā — 3 553 tūkst. ha.

Kopējā mežaudžu krāja 2021. gada 1. janvārī sasniedza 682 milj. m3, kas ir lielākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā. 2020. gada 1. janvārī kopējā krāja bija 681 milj. m3, 2019. gadā attiecīgi 679 milj. m3, bet kopumā pēdējo 10 gadu laikā kopējā mežaudžu krāja pieaugusi par 4%. Atbilstoši valsts īpašumā esošajām meža platībām, kopējā krāja valsts mežos bija 54% no kopējās.

Vislabvēlīgākie meža augšanas apstākļi ir normāla mitruma minerālaugsnēs — āreņu un sausieņu mežos.

Vidējā koksnes krāja āreņu mežos bija 232 m3/ha, sausieņu mežos — 217 m3/ha, kūdreņu mežos — 212 m3/ha, slapjaiņu — 193 m3/ha, purvaiņu — 155 m3/ha.

Absolūti lielāko platību Lavijas mežos aizņem sausieņu meži — 51%. Attiecīgi āreņi aizņem 17%, kūdreņi — 12%, splapjaiņi — 9% un purvaiņi — 11%.

2020. gadā Latvijā tika fiksēts 581 mežu ugunsgrēks, bet uguns skartā platība bija 309 ha. Salīdzinājumam 2019. gadā bija 1110 ugunsgrēki, bet uguns postījumi bija 822 ha.

2020. gadā mežs tika atjaunots 39 391 ha platībā, kas ir par 12% mazāk nekā 2019. gadā. Mākslīgi tika atjaunoti 17 424 ha jeb 44% meža, no tiem gandrīz vienādās daļā tika stādīti bērzs un egle. Lapu koku īpatsvars kopējā atjaunošanas apjomā (dabīgā+mākslīgā) bija 58%, attiecīgi skujkoku — 42%.

Privātajiem īpašniekiem, apzinot meža potenciālu, lauksaimniecībā neizmantotās zemēs 2020. gadā tika ieaudzēts 6578 ha mežaudzes, kas ir par 24% vairāk nekā 2019. gadā. Ieaudzētajās platībās galvenās sugas bija bērzs — 39% un egle — 45%.