Meža eksperti

38. Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai

Kas šis ir?

Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai

Kad tiek izdots?

Pēc iesnieguma par meža un meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu

Kam jāiesniedz?

Valsts zemes dienests, Zemesgrāmata (ir apskatāms tiešsaistē, netiek fiziski izsniegts)

Aizpildīts paraugs PDF formātā