Meža eksperti

39. Izziņa par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

Kas šis ir?

Izziņa no pašvaldības par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

Kad tiek izdots?

Pēc iesnieguma par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata

Aizpildīts paraugs PDF formātā