Meža eksperti

43. Valsts nodeva fiziskām personām par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Kas šis ir?

Valsts nodevas maksājumu uzdevums

Kad tiek izdots?

Pēc maksājuma veikšanas, izdod banka

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata (tiek pieņemta kopija)

Aizpildīts paraugs PDF formātā