Meža eksperti

44. Kancelejas nodeva fiziskām personām

Kas šis ir?

Kancelejas nodevas maksājumu uzdevums

Kad tiek izdots?

Pēc maksājuma veikšanas, izdod banka

Kam jāiesniedz?

Zemesgrāmata (tiek pieņemta kopija)

Aizpildīts paraugs PDF formātā