Meža eksperti

4. Iesniegums koku ciršanai

Kas šis ir?

Iesniegums koku ciršanai

Kad nepieciešams?

Pirms cirsmas pārdošanas un ciršanas uzsākšanas

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā