Meža eksperti

5. Iesniegums mežu inventarizācijas datu saņemšanai

Kas šis ir?

Iesniegums inventarizācijas datu saņemšanai

Kad nepieciešams?

Lai saņemtu aktuālos meža inventarizācijas datus kad tie nepieciešami meža apsaimniekošanas plānošanai

Kam jāiesniedz?

Valsts meža dienests

Aizpildīts paraugs PDF formātā