Meža eksperti

6. Iesniegums par lauksaimniecības zemes apmežošanu ZM

Kas šis ir?

Iesniegums par lauksaimniecības zemes apmežošanu ZMNĪ meliorācijas nodaļai

Kad nepieciešams?

Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas

Kam jāiesniedz?

"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", meliorācijas nodaļa

Aizpildīts paraugs PDF formātā