Meža eksperti

47. Nogabalus raksturojošie rādītāji

Kas šis ir?

Nogabalus raksturojošie rādītāji

Kad nepieciešams?

Meža īpašuma apsaimniekošanas plānošanai un novērtēšanai

Kam jāiesniedz?

Meža apsaimniekotājam vai izstrādātājam

Aizpildīts paraugs

Uzklikšķinot, šis PDF fails atvērsies jaunā logā. Jūs varat to izmantot kā paraugu.